Jaarkalender Nassaukade

augustus 2017

zomervakantie

september 2017

04 – eerste schooldag
19 – informatieochtend nieuwe ouders
26 – algemene ouderavond
29 – sportdag groep 5-8

oktober 2017

04 – sport- en speldag groep 1-2
12 – loofhuttenfeest
12 – ouderraad
17 – oudergesprek 1
23 – herfstvakantie
30 – studiedag
31 – studiedag

november 2017

01- eerste schooldag na herfstvakantie                                                                       02 – oudergespreksavond 2
06 – start kantelweek
07 – informatieochtend nieuwe ouders
14 – ouderavond groepen 1 en 2
16 – ouderavond groepen 7 en 8
21 – ouderavond groepen 5 en 6
23 – ouderavond groepen 3 en 4

december 2017

05 – Sinterklaas, les tot 12.00 uur
11 – kerstversieren
12 – informatieochtend nieuwe ouders
12 – ouderraad
21 – middag vrij ‘s avonds kerstviering
22 – om 12.00 uur start de kerstvakantie

januari 2018

08 – eerste dag na de kerstvakantie
23 – informatieochtend nieuwe ouders

februari 2018

05 – eerste rapport
06 – ouderraad
15 – schaatsen groepen 5 en 6
15 – rapportgesprek
16 – schaatsen groepen 7 en 8
20 – informatieochtend nieuwe ouders
21 – verjaardagsdag
22 – studiedag
23 – studiedag
26 – start voorjaarsvakantie

maart 2018

05 – eerste dag na de voorjaarsvakantie
07 – start kantelweek
13 – ouderavond groepen 7 en 8
15 – ouderavond groepen 5 en 6
19 – lentekriebelweek
20 – ouderavond groepen 3 en 4
22 – ouderavond groepen 1 en 2
26 t/m 29 – schoolreis groep 7
27 – ouderraad
29 – paasontbijt
30 – goede vrijdag (vrije dag)

april 2018

02 – tweede paasdag
03 – informatieochtend nieuwe ouders
10 – oudergespreksavond 4
11 – grote rekendag
16 – start eindtoets groep 8
18 – talentenochtend
27 – eerste dag meivakantie

mei 2018

14 – eerste dag na de meivakantie / hemelvaartsweekend
15 – ouderraad
21 – tweede pinksterdag
22 – informatieochtend nieuwe ouders
23 t/m 25 – schoolreis gr. 6
31 – schoolreis groepen 1-2

juni 2018

07 en 08 – schoolreis groep 5
19 – ouderraad
24 t/m 29 – studieweek (vrije week voor de kinderen

juli 2018

02 – tweede rapport
02 – start avond4daagse
03 – informatieochtend nieuwe ouders
06 – eindfeest
10 – rapportgesprek
13 – afscheid groep 8
20 – eerste dag van de zomervakantie