Naar het voortgezet onderwijs

Amsterdamse afspraken: de kernprocedure PO-VO

De Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam hebben het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs vastgelegd in de kernprocedure. Meer informatie over de kernprocedure vindt u hier en op de website www.voschoolkeuze020.nl.

De verplichte eindtoets
Vanaf schooljaar 2014-2015 moeten alle basisscholen in groep acht de eindtoets Primair Onderwijs afnemen. Dit gebeurt tussen 15 april en 15 mei. Op onze school hanteren we daarbij de CITO Eindtoets. Het bestuur kan in sommige, in de wet omschreven, situaties bepalen dat een leerling geen eindtoets aflegt. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.  Meer informatie over de verplichte eindtoets vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Het schooladvies
Het schooladvies is leidend bij de toelating van leerlingen in het VO.

Alle leerling in groep acht krijgen vóór 1 maart een definitief schooladvies voor het VO. In het schooladvies staat welk niveau voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. Dit advies is gebaseerd op de gehele basisschoolperiode. Niet alleen leerprestaties, maar ook aanleg en talenten, de ontwikkeling tijdens alle leerjaren en de concentratie, motivatie en het doorzettingsvermogen van uw kind spelen hierbij een belangrijke rol

Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Deze heroverweging kán leiden tot een wijziging van het schooladvies. Soms is het resultaat van de eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het advies níet aanpassen.

Meer weten over het schooladvies VO? Klik hier of kijk op www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl.

 

Dr. Rijk Kramerschool
Schoolscores  Eindtoets                                  Landelijke gemiddelden

2017:             540,7                                                535,1
2016:             539,1                                                534,5
2015:             545,2                                                534,8

 

Uitstroom  Dr. Rijk Kramerschool 2017

VWO: 25 leerlingen

HAVO/VWO: 15 leerlingen

HAVO: 11 leerlingen

VMBO tl/HAVO: 4 leerlingen

VMBO tl: 4 leerlingen

VMBO kl: 1 leerling

VMBO bl: 1 leerling