Schoolfeesten

Sinterklaasfeest

Het Sinterklaasfeest wordt op  5 december gevierd. Met de hele schoolbevolking en de ouders heten we Sint Nicolaas welkom. Vervolgens vindt een feestelijke bijeenkomst voor de jongste kinderen plaats in de theaterzaal. De leerlingen van groep vijf tot en met 8 vieren het met surprises en gedichten in de klas. Het schoolteam, Sinterklaas en de Pieten hebben na het feest een afsluitende lunch. ‘s Middags zijn de leerlingen vrij.

Kerstfeest

Donderdagavond 21 december van 17.30 tot 19.30 uur vieren we met de kinderen het kerstfeest.  In de gemeenschapsruimte komen we met alle leerlingen en het team eerst bijeen voor het gezamenlijke gedeelte. Daarna wordt in de klas het feest voortgezet met o.a. een diner. Onze ouders verzorgen dit diner en helpen mee met het in een sfeervolle stijl brengen van de lokalen.
De kinderen zijn deze middag vrij in verband met de voorbereidingen.

Bijzonder feest

In het kader van levensbeschouwelijke en culturele vorming organiseert de werkgroep Feest ook dit jaar een bijzondere activiteit vanuit een niet christelijke achtergrond. Dit jaar is dat het Loofhuttenfeest op 12 oktober 2017.

Verjaardagsfeest van de leerkrachten

Woensdag 21 februari vieren we het gezamenlijke verjaardagsfeest van alle leerkrachten. In de ochtend verzorgt het team voor de kinderen een voorstelling. De overige invulling van het feest wordt door de leerkrachten in de eigen groep georganiseerd.

Afscheidsfeest groep 8

Voor de leerlingen die onze school na acht jaar verlaten wordt altijd een afscheidsfeest georganiseerd door de leerkrachten en de ouders van die groep. De kinderen treden op met een theaterstuk in de vorm van een musical; daarnaast is er tijd voor eigentijds feesten. Het feest vindt vrijdagavond 13juli 2018 plaats.

Eindfeest

Dit schooljaar organiseren we voor alle kinderen en ouders een feest op vrijdag 6 juli. De kinderen zijn dan vanaf 12.00 uur vrij. Meestal heeft dit feest een bepaald thema zoals Middeleeuwen, Bal Masqué, Jungle of sprookjes. Kinderen en ouders kunnen gezamenlijk deelnemen aan activiteiten. Daarnaast zijn er voor de kinderen spelletjes en andere activiteiten. De ouders kunnen elkaar ontmoeten onder het genot van een drankje, een hapje en muziek.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Onderwijs