Schoolleiding

Directeur: Henk Helder     info@rijkkramer.nl

Het managementteam van de school wordt gevormd door Henk Helder, Els Titulaer, Kirsten Bouwmeester, Marscha Land, Miegiel Loeffen,  en Marieke Aldersebaes.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Organisatie