Vervanging leerkracht

Als een leerkracht door ziekte of een andere oorzaak niet aanwezig kan zijn wordt zij of hij in eerste instantie vervangen door een collega die op die dag geen groepsgebonden taak heeft zoals de leerlingbegeleider, IB-er, vakleerkracht of een schoolleider. Als een afwezigheid langer dan drie dagen duurt proberen we een vervanger aan te trekken.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Organisatie