Oudergespreksavond

Komend schooljaar worden vier avonden gereserveerd voor oudergesprekken. Deze gesprekken duren 15 minuten. Op de oudergespreksavonden kan men rustig met de leerkracht over het kind spreken, ook als daar niet direct aanleiding toe is. Jaarlijks wordt u uitgenodigd voor één van deze avonden. Overigens is het daarnaast altijd mogelijk om op uw verzoek een gesprek over uw kind te hebben met de klassenleerkracht.

De oudergespreksavonden zijn gepland op:
17 oktober 2017, 2 november 2017, 14 december 2017 en 10 april 2018

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ouderparticipatie