De voorlichting ouders schoolkeuze

Amsterdamse afspraken: de Kernprocedure PO-VO
Een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière. Daarom hebben de Amsterdamse schoolbesturen samen met de gemeente afspraken gemaakt over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de kernprocedure. Daarin staan de overstapregels die voor alle nieuwe brugklassers gelden.

Sinds het schooljaar 2014-2015 is een aantal zaken in de Amsterdamse Kernprocedure veranderd. Dit hangt samen met de landelijke invoering van de verplichte eindtoets én met een nieuw systeem van ‘centrale matching’ bij de aanmelding voor het voortgezet onderwijs. Meer informatie over de kernprocedure vindt u hier en op de website www.amsterdam.nl.

De verplichte eindtoets

Sinds 2014-2015 is in Nederland de verplichte eindtoets primair onderwijs ingevoerd. Deze eindtoets wordt tussen 15 april en 15 mei in groep acht op alle Nederlandse basisscholen afgenomen. Voor sommige leerlingen is het maken van de eindtoets PO niet verplicht. Zie voor meer informatie over de eindtoets de website van de Rijksoverheid.

Het schooladvies
Met de invoering van de verplichte eindtoets PO is het schooladvies leidend geworden bij de toelating van leerlingen in het VO. De eindtoets is een onafhankelijk tweede gegeven naast het schooladvies.

Elke leerling in groep acht krijgt van zijn/haar basisschool vóór 1 maart een definitief schooladvies voor het VO. Hierin staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. Daarbij wordt onder andere gekeken naar aanleg en talenten, leerprestaties, de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode en de concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen van uw kind.

Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Deze heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies. Er kan ook door de school besloten worden het oorspronkelijke schooladvies te handhaven. Soms is het resultaat van de eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen. Zie www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl voor meer informatie over het schooladvies VO.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ondersteuning