Ouder- en kindadviseur

De ouder- en kindadviseur (OKA) maakt deel uit van het Ouder- en Kindteam binnen het stadsdeel Westerpark. Elke school heeft vanuit het ouder- en kindteam één of meerdere adviseurs toegewezen gekregen. Onze OKA’s heten Floor Overman en Rianne Korthouwer.

De OKA ondersteunt leerlingen en ouders die om wat voor reden dan ook moeite hebben met het functioneren op of buiten de school. Zij adviseert, signaleert, biedt preventieve ondersteuning, haalt de benodigde expertise de school in of verwijst zo nodig door naar een deskundige. U kunt als ouder via de leerkracht of intern begeleider een afspraak met de OKA maken of zelf contact met haar opnemen.
Contactgegevens:

Floor Overman                                                                    Rianne Korthouwer
tel. 06-36565986                                                               tel. 06-30801567
f.overman@oktamsterdam.nl                                     r.korthouwer@oktamsterdam.nl