Aanvulling op het toelatingsbeleid: periode II, sluitingsdatum 3 juni

Coronacrisis en toelatingsbeleid
Als gevolg van de Coronacrisis is de school gesloten. Het tijdpad voor het toewijzen van de plaatsen aan kinderen die geboren zijn in de maanden januari t/m april 2017, zal ongewijzigd blijven. De data zoals in de brochure: “Voor het eerst naar de basisschool in Amsterdam” staan (en hieronder op de website vermeld), blijven gehandhaafd.

Inleveren van het voorkeursformulier
Uiterlijk woensdag 3 juni a.s. moet uw voorkeursformulier in ons bezit zijn. Helaas kunnen wij uw formulier niet persoonlijk in ontvangst nemen. U kunt het voorkeursformulier op verschillende manieren inleveren: opsturen per e-mail (bijv. via een scan of foto van uw mobiel) of per post of in de brievenbus van de school doen. Als u van een niet-voorgedrukt voorkeursformulier gebruik maakt, verzoeken wij u ook een adresbewijs toe te voegen. Het e-mailadres voor het mailen van voorkeursformulieren is: helen.kooistra@amosonderwijs.nl

Informatie over de school
Helaas kunnen wij op korte termijn geen rondleidingen in de school geven. Als u belangstelling heeft voor een telefonisch- of beeldgesprek, stuur ons dan een e-mail (helen.kooistra@amosonderwijs.nl) met dit verzoek.