Kind aanmelden

Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u op uw huisadres van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U meldt uw kind aan door dit voorkeursformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en vóór de betreffende sluitingsdata in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.  

 

Sluitingsdata
De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De komende sluitingsdata:

  • Kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2019: 3 november 2022
  • Kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2019: 9 maart 2023
  • Kinderen geboren tussen 1 januari tot en met 30 april: 1 juni 2023

 

Aanmelden op de Dr. Rijk Kramer
Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het volledig ingevulde en ondergetekende voorkeursformulier (geen kopie of scan) vóór de betreffende sluitingsdata in op onze school. Let hierbij op de volgende punten: 

  • Op het voorkeursformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
  • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
  • Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
  • Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.
  • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u per mail een bewijs van registratie. Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat. Heeft u geen bewijs gekregen binnen 6 weken? Neem dan ook contact met ons op.

In sommige gevallen is het nodig om bij het voorkeursformulier, schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties:
1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
2. uw kind zit op een IKC;
3. het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
4. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Voorrang
Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool. Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

Geen voorkeursformulier? 
Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: www.bboamsterdam.nl

Meer informatie  
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Kind aanmelden