Na de plaatsing

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd.Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst.

In de afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen in Amsterdam een plaats op de school van eerste voorkeur. Op onze school hebben wij vrijwel alle kinderen kunnen plaatsen. Wij verwachten dat dit het komende jaar ook weer zo zal zijn.

Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking op de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.

Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.

Voor de 1e voorkeur gaat dit als volgt:
1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat uw kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie.
2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie en volgt voorschoolse educatie op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.

Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:
6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
8. Het kind woont buiten Amsterdam.

Aanmelden en inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u deze aanmelding op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering
Als tijdens dit aanmeldgesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Wat gebeurt er na de inschrijving van uw kind / wenprocedure

Hieronder de stappen die u als ouder volgt zodra uw kind is ingeschreven:

  • Na bevestiging van inschrijving belt u met de school om een gesprek met de directeur, Martine Teertstra, in te plannen.
  • Vier tot zes weken voor de verjaardag van uw kind, wordt u door de toekomstige leerkracht van uw kind gebeld. Zij spreekt een entreegesprek met jullie én je kind af.
  • Tijdens het entreegesprek worden 2 wenochtenden gepland. Deze vinden plaats vóór het kind 4 jaar wordt.
  • Als het kind 4 jaar is, begint het op school.
  • De eerste twee weken went het kind op school. Dit houdt in dat elke schooldag tot 12.00 uur duurt.

Ieder jaar bekijken we in januari of het nodig is een 0 groep te starten. Dit is een tijdelijke groep waar de jongste kleuters samen starten aan de basisschool en kunnen wennen aan het schoolse spelen en leren. Dit doen we, omdat de jongste kinderen onder kunnen sneeuwen in een volle groep. Het leeftijdsverschil tussen de jongste kleuters (net 4) en de oudste kleuters (bijna 7) is immers groot. Het is belangrijk dat onze jongste leerlingen goed starten en gezien worden. Op die manier krijgen zij voldoende aandacht. Het kan dus zijn dat uw kind tijdelijk op een andere locatie les krijgt. Na de zomer start uw kind in de eigen groep ½ op de locatie waar u uw kind hebt ingeschreven.’

Jarig in juni, juli of augustus?

Voor kinderen die starten na de zomervakantie loopt het iets anders:

  • Kinderen die zes weken voor de zomervakantie 4 jaar worden laten wij na de zomervakantie starten. De datum hiervoor staat dit jaar op 1 juni 2023.
  • Kinderen die in juni- juli- augustus 4 jaar worden en na de zomervakantie starten krijgen voor de zomervakantie een entreegesprek met de groepsleerkracht en mogen één ochtend vóór de zomervakantie in hun klas een kijkje nemen. Deze ochtend wordt tijdens het entreegesprek afgesproken.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Kind aanmelden