Sluitingsdata

Sluitingsdata inleveren voorkeursformulieren op school

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:


  • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2018: 3 maart 2022

  • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2019: 2 juni 2022

  • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2019: 3 november 2022

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Toelatingsbeleid