Stedelijk toelatingsbeleid

Stedelijk Toelatingsbeleid Basisonderwijs Amsterdam
Voor onze school geldt het Stedelijk Toelatingsbeleid Basisonderwijs Amsterdam. Dit beleid zorgt ervoor dat alle Amsterdamse kinderen evenveel recht hebben op een plaats op een school in Amsterdam. Meer informatie over het stedelijk toelatingsbeleid en de voorrangsregels vindt u op https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/basisonderwijs/aanmelden/ en op https://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/po/hoe-werkt-het.

Uitzonderingen?
AMOS heeft alleen in zeer bijzondere omstandigheden, waarbij een kind aantoonbaar niet naar een andere school kan, de mogelijkheid om af te wijken van het stedelijk toelatingsbeleid.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Toelatingsbeleid