Zij-instroom

Gaat uw kind al naar een andere school, maar bent u ge├»nteresseerd in een plaatsing op onze school, dan bent u van harte uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Onder het kopje ‘informatiebijeenkomsten’ vindt u wanneer deze gepland staan. Ook gaan wij graag met u in gesprek.

Mail met gegevens en motivatie
Voor zij-instroom stuurt u een mail met de naam van de leerling, groep, huidige school, eventueel de voorkeur voor locatie, reden van overstap, uw naam en andere aanvullende informatie naar de administratie. Dit kan via het mailadres: info.rijkkramer@amosonderwijs.nl
Als er plaats is in de groep, volgt een ori├źnterend gesprek met de adjunct-directeur Kees Entius, waarin de eventuele overstap en de werkwijze van de school wordt besproken. Daarna volgt een rondleiding door onze school om sfeer te proeven.

Initiatief bij ouders
Als dit gesprek positief is geven ouders zelf aan (bij de administratie: 020 6820837 of info.rijkkramer@amosonderwijs.nl) dat zij de overstap willen doorzetten. Wij gaan er dan van uit dat u heeft laten weten aan de oude school dat u praat over een mogelijke overstap van uw kind naar een andere school. Alle informatie en het verzoek wordt op dit moment overgedragen aan de intern begeleider (IB-er) die contact legt met de huidige school voor informatie over uw zoon of dochter.

Overleg met huidige school
Wanneer de IB-er alle informatie heeft en er geen belemmeringen zijn voor de overgang (bijvoorbeeld in het kader van passend onderwijs), verwelkomen wij uw zoon of dochter graag bij ons op school. Om uw kind officieel in te schrijven krijgt u een inschrijfformulier van de intern begeleider of administratie.
Op dit moment kan uw kind komen wennen in haar of zijn nieuwe groep en kan de datum van overstap worden besproken (als dat niet na de zomervakantie is).

Geen plaats
Op het moment dat er geen plaats is in een groep kunt u op een later moment opnieuw contact opnemen met school. Het kan zijn dat er dan door verhuizingen of doublures wel plaats is.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Kind aanmelden