Algemeen

Karakteristiek

De Dr. Rijk Kramerschool is een basisschool met twee locaties, aan de rand van de Jordaan in de Hugo de Grootbuurt, waar eigentijdse opvattingen over onderwijs aan kinderen van vier tot twaalf jaar zo goed mogelijk in praktijk worden gebracht. De kindgerichte werkwijze vraagt van de leerkrachten veel onderling overleg. Wij geven onderwijs aan jonge leerlingen vanuit onze visie op ontwikkelingsgericht werken. In de bovenbouw werken we meer programmagericht met zoveel mogelijk aspecten van adaptief onderwijs, waarbij we rekening houden met de verschillen tussen leerlingen. Bij dit alles bevorderen wij vooral het zelfvertrouwen en het ervaren van eigen competentie van kinderen. Door het onderwijs op onze school willen we bereiken dat alle leerlingen, aansluitend op hun mogelijkheden, optimale leerresultaten behalen. Essentieel is ook de samenwerking met de ouders. Deze draagt bij tot het saamhorigheidsgevoel dat kenmerkend is voor onze schoolgemeenschap. Dankzij deze wederzijdse samenwerking kan naast kwalitatief goed onderwijs veel extra’s geboden worden in de vorm van projecten en andere schoolevenementen.

De Geschiedenis

Aan het einde van de negentiende eeuw was de school gevestigd in de Bloemstraat op nr. 148. In 1910 verhuisde de school naar een nieuw gebouw op de Nassaukade nr. 124. Het bestuur bepaalde de grondslag van de school en de manier waarop gewerkt moest worden. In verband met het teruglopend aantal leerlingen in het bijzonder onderwijs fuseerde de schoolvereniging in 1963 met de Hervormde Scholen tot de Reformatorische Vereniging. Men trachtte zoveel mogelijk de eigen identiteit van de verschillende scholen te behouden. In 1970 sloten de Reformatorische scholen zich aan bij de Stichting voor Oecumenische Scholen om in 1988 op te gaan in de P.C.O.O.A. In 2006 is deze naam gewijzigd in AMOS, Amsterdamse Oecumenische Scholengroep.

In het begin van de jaren 70 draaide de kleuterschool met twee volle klassen. Minder goed was het gesteld met de lagere school die in 1973 nog maar 59 leerlingen telde. Er werd een nieuw team samengesteld met een gezamenlijk hoofdschap. De school raakte geleidelijk uit het slop, het leerlingenaantal nam weer toe en de samenwerking met de kleuterschool werd verder uitgebreid. Ouders raakten meer betrokken bij de school zodat de ouderparticipatie verder uitgebouwd kon worden. Werkgroepen waarin ouders participeren geven nog steeds in belangrijke mate gestalte aan ons onderwijs.

Het oude gebouw uit 1910 had in 1988 zijn langste tijd gehad. Er werd een nieuw gebouw opgetrokken dat in april 1989 officieel in gebruik werd genomen. In januari 2007 is op verzoek van stadsdeel Westerpark de dependance geopend in een tijdelijke huisvesting op het Van Oldenbarneveldtplein en later in het Frederik Hendrikplantsoen. Met ingang van het schooljaar 2010/2011 hebben wij de definitieve locatie in de Van Oldenbarneveldtstraat 42, een prachtig monumentaal gebouw,  geopend.

In de loop der jaren is ook de inhoud van het onderwijs sterk vernieuwd. Momenteel wordt de school bezocht door ongeveer 465 leerlingen. De kinderen zijn verdeeld over achttien groepen. Het schoolteam bestaat uit 40 medewerkers.

Dr. Rijk Kramer

Dr. Rijk Kramer was een huisarts, die aan het begin van de vorige eeuw op de Stadhouderskade nr. 150 woonde. Hij had een brede belangstelling voor kunst en cultuur, was lid van veel maatschappelijke organisaties en werd o.a. door zijn werk als huisarts gewaardeerd. Onze school heette indertijd School no. 2 en werd onder zijn voorzitterschap bestuurd door de Vereniging voor lager onderwijs op gereformeerde grondslag. Waarschijnlijk is dit voorzitterschap de reden geweest dat onze school naar hem genoemd is.

Gebouw aan de Nassaukade

Architect Van der Pol heeft drie verdiepingen en twee tussenverdiepingen gecreëerd. De speelzaal, die ook als gymlokaal voor jonge kinderen moest dienen, werd diep in de grond uitgegraven. Door opvallende rondingen aan de voorgevel werd het gebouw ook aan de buitenzijde boeiend om te zien.

Op de benedenverdieping bevinden zich drie kleuterlokalen, het minitheater en de speelzaal. Aan de achterzijde is een aparte uitgang voor de groepen 1/2 a, 1/2 b en 1/2 c. Zo raken zij bij het verlaten van de school niet verzeild in het gedrang van de oudere kinderen. De eerste verdieping wordt door de groepen drie, vier en vijf gebruikt. Tevens is hier een gemeenschapsruimte met toneelaccommodatie en het documentatiecentrum. Op de bovenste verdieping tenslotte hebben de zesde, zevende en achtste groep hun onderkomen. Ook is hier een vaklokaal voor beeldende vorming en muziek. Op het platte dak van het gebouw liggen een honderdtal zonnepanelen.

Voor kinderen, ouders en team is het een gebouw waar het door de speelse constructies, het licht en de variatie in ruimtes prettig is om te leren, te werken en te spelen.

Gebouw aan de Van Oldenbarneveldtstraat

De Dr. Rijk Kramerschool, locatie Van Oldenbarneveldtstraat, is een school met negen groepen en ongeveer 250 leerlingen. De school is gevestigd in een monumentaal pand dat de afgelopen periode geschikt gemaakt is voor modern onderwijs.

Naast negen groepslokalen en een vaklokaal voor beeldende vorming en muziek is er een mooie speelzaal/gemeenschapsruimte met tevens een theaterfunctie. Op de benedenverdieping is het minitheater, dat voor diverse activiteiten gebruikt kan worden. De zolderverdieping is een multifunctionele ruimte.

Het gebouw is ontwikkeld door architectenbureau Kodde. Dit bureau is erin geslaagd om binnen de mogelijkheden van het bestaande gebouw en de gedeeltelijke nieuwbouw goed aan te sluiten bij de wensen van het onderwijsteam. De bouw en renovatie zijn begeleid door een renovatiecommissie van betrokken ouders en het schoolteam. Het gebouw heeft een “groen” dak, als één van de kenmerken van duurzame uitgangspunten. De stijl van het pand, waar klassieke en moderne accenten elkaar aanvullen, biedt een fijne schoolomgeving voor de leerlingen en het schoolteam.