De Geschiedenis

Aan het einde van de negentiende eeuw was de school gevestigd in de Bloemstraat op nr. 148. In 1910 verhuisde de school naar een nieuw gebouw op de Nassaukade nr. 124. Het bestuur bepaalde de grondslag van de school en de manier waarop gewerkt moest worden. In verband met het teruglopend aantal leerlingen in het bijzonder onderwijs fuseerde de schoolvereniging in 1963 met de Hervormde Scholen tot de Reformatorische Vereniging. Men trachtte zoveel mogelijk de eigen identiteit van de verschillende scholen te behouden. In 1970 sloten de Reformatorische scholen zich aan bij de Stichting voor Oecumenische Scholen om in 1988 op te gaan in de P.C.O.O.A. In 2006 is deze naam gewijzigd in AMOS, Amsterdamse Oecumenische Scholengroep.

In het begin van de jaren 70 draaide de kleuterschool met twee volle klassen. Minder goed was het gesteld met de lagere school die in 1973 nog maar 59 leerlingen telde. Er werd een nieuw team samengesteld met een gezamenlijk hoofdschap. De school raakte geleidelijk uit het slop, het leerlingenaantal nam weer toe en de samenwerking met de kleuterschool werd verder uitgebreid. Ouders raakten meer betrokken bij de school zodat de ouderparticipatie verder uitgebouwd kon worden. Werkgroepen waarin ouders participeren geven nog steeds in belangrijke mate gestalte aan ons onderwijs.

Het oude gebouw uit 1910 had in 1988 zijn langste tijd gehad. Er werd een nieuw gebouw opgetrokken dat in april 1989 officieel in gebruik werd genomen. In januari 2007 is op verzoek van stadsdeel Westerpark de dependance geopend in een tijdelijke huisvesting op het Van Oldenbarneveldtplein en later in het Frederik Hendrikplantsoen. Met ingang van het schooljaar 2010/2011 hebben wij de definitieve locatie in de Van Oldenbarneveldtstraat 42, een prachtig monumentaal gebouw,  geopend.

In de loop der jaren is ook de inhoud van het onderwijs sterk vernieuwd. Momenteel wordt de school bezocht door ongeveer 465 leerlingen. De kinderen zijn verdeeld over achttien groepen. Het schoolteam bestaat uit 40 medewerkers.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Algemeen