We hebben de groene vlag!

Na vijf jaar vergaderen hebben we hem, de groene vlag van Eco-schools. Op het Van Oldenbarneveldt kregen we hem uitgereikt door Hak van Nispen van Eco-schools. Een aantal kinderen van het eco-team droegen een gedicht voor, en we hebben onder begeleiding van Arnout het Rijk Kramerlied gezongen. Een kippenvelmomentje!

Triomfantelijk wordt de vlag omhooggehouden.

Triomfantelijk wordt de vlag omhooggehouden.