ICT op school

Het onderwijs maakt steeds meer gebruik van computers. Behalve dat kinderen leren werken met computers, biedt de computer steeds vaker de lesstof aan. In de groepen 1 en 2 worden voor activiteiten op het gebied van taal en rekenen soms computerprogramma’s ingezet. De oudere kinderen gebruiken naast educatieve software, internet en Office programma’s. Vanaf groep drie hangen in alle groepen digitale schoolborden.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ons onderwijs