Kantelweken

Projectweken / kantelweken

Dit jaar worden schoolbreed twee projecten gehouden tijdens de zgn. “kantelweken”. Tijdens deze weken werken we thematisch en doen we een groot beroep op de 21 th Century skills van onze leerlingen. De afsluitingen vinden plaats in de vorm van een interactieve avond waarbij de leerlingen aan de ouders en andere belangstellenden presentaties geven.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Onderwijs