Kantelweken

Projectweken / kantelweken

Schoolbreed worden twee projecten gehouden tijdens de zgn. “kantelweken”. De derde kantelweek wordt per groep ingevuld en is gekoppeld aan het schoolreisje dan wel het eindfeest. Tijdens deze weken werken we thematisch en doen we een groot beroep op de 21th Century skills van onze leerlingen. De afsluitingen hebben een interactieve vorm waarbij de leerlingen aan de ouders en andere belangstellenden presentaties geven.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ons onderwijs