Ons Rijk Kramer onderwijs

‘We werken vanuit een sterke basis aan brede persoonsontwikkeling.’ 

We nemen leerlingen serieus en benaderen hen op een positieve manier. We benadrukken wat goed gaat en helpen ze met dingen die ze lastig vinden.

We werken aan talentontwikkeling, door een breed aanbod van cognitieve en creatieve vakken aan te bieden. Naast taal, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en natuurvakken bieden wij  ook muziek, beeldende vorming en sport en bewegen aan. Deze vakken worden gegeven door vakleerkrachten.

 

‘We geven op een betekenisvolle wijze verdieping aan ons onderwijs’ 

Dit doen wij door onderzoekend en ontwerpend leren aan te bieden. Dit doen wij in onze kantelweken, maar ook door naar buiten te gaan met de kinderen. Zo bieden wij natuurlessen buiten aan en gaan we regelmatig op schoolreis.

 

‘We hebben aandacht voor elkaar en de wereld om ons heen.’ 

We hebben aandacht voor elkaar door met en van elkaar te leren in samenwerkingsopdrachten. Ook bieden we regelmatig groep doorbrekende activiteiten aan, zodat jong en oud van elkaar leert.

We zijn een eco-school en hebben aandacht voor de wereld om ons heen. Samen met onze leerlingen proberen we steeds beter voor onze aarde te zorgen.

We werken vanuit democratische principes en geven leerlingen een stem. Dit doen we door onze traditionele klassenvergaderingen. Deze vergaderingen worden in iedere klas 1x per week gehouden. Leerlingen praten dan samen over hoe het met de klas gaat. Ook uitdagingen worden besproken. Kinderen denken samen na over oplossingen. Naast de klassenvergaderingen hebben we een leerlingenraad.

 

‘We hebben aandacht voor verschillen tussen leerlingen’  

In iedere klas wordt gewerkt met niveau groepen, zodat kinderen op het eigen niveau aan het werk kunnen. Wanneer kinderen een vak bijzonder lastig vinden, dan krijgen ze in de klas extra ondersteuning. Ook kan ondersteuning buiten de klas aangeboden worden. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben krijgen dat ook. In eerste instantie in de klas. Naast het aanbod in de klas hebben we een programma buiten de klas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ons onderwijs