Omgang met elkaar

In onze schoolgemeenschap is de sfeer sterk afhankelijk van de wijze waarop kinderen, leerkrachten en ouders met elkaar omgaan. Voor de goede gang van zaken bestaan enkele duidelijke afspraken over het gebruik van het gebouw en het schoolplein. In iedere groep zijn daarnaast groepsafspraken die tijdens de lessen en het overblijven gelden. De zorg voor een goede werk- en leefsfeer staat bij dit alles voorop. De relatie leerkracht – kind zien we als vriendschappelijk. Daarbij hechten we veel belang aan wederzijds respect.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Onderwijs