ICT op school

Het onderwijs maakt steeds meer gebruik van computers. Naast dat kinderen leren werken met computers, biedt de computer steeds vaker de lesstof aan. Al een aantal jaren gebruiken we een programma dat de kinderen helpt bij het automatiseren bij rekenen en een programma voor het oefenen van de spellingregels.
In de groepen 1 en 2 wordt het programma Schatkist met de muis gebruikt. Dit programma stimuleert de ontluikende geletterdheid.
Voorbereidend rekenen wordt geoefend m.b.v het programma Pluspunt en de woordenschatontwikkeling m.b.v. Woordenstart. Naast educatieve software gebruiken voornamelijk de oudere kinderen internet en Office programma ́s. Vanaf groep drie hangen in alle groepen digitale schoolborden. Deze nieuwe schoolborden maken een aantrekkelijke presentatie van het leerstofaanbod mogelijk.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Onderwijsinhoud