Schrijven

In groep 2 wordt gestart met voorbereidend schrijfonderwijs, waarvoor we het schrijfboekje “Klinkers” gebruiken. Ook in groep 3 en 4 wordt dagelijks schrijfles gegeven uit deze methode. Vanaf groep 5 wordt de methode Pennenstreken gebruikt. In de groepen 5 t/m 8 vindt de schrijfles één of twee keer per week plaats.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Onderwijsinhoud