Schrijven

De leerlingen leren schrijven met de methode Pennenstreken. In groep 2 wordt gestart met voorbereidend schrijfonderwijs. In groep 3 en 4 wordt dagelijks schrijfles gegeven. In de groepen 5 t/m 8 vindt de schrijfles één of twee keer per week plaats.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Onderwijsinhoud