Schoolfeesten

Sinterklaasfeest

Het Sinterklaasfeest wordt op  5 december gevierd. Met de hele schoolbevolking en de ouders heten we Sint Nicolaas welkom. Vervolgens vindt een feestelijke bijeenkomst voor de jongste kinderen plaats in de theaterzaal. De leerlingen van groep vijf tot en met 8 vieren het met surprises en gedichten in de klas. Het schoolteam, Sinterklaas en de Pieten hebben na het feest een afsluitende lunch. ‘s Middags zijn de leerlingen vrij.

Kerstfeest

Woensdagavond 19 december van 17.30 tot 19.30 uur vieren we met de kinderen het kerstfeest.   Het feest wordt in de klas gevierd en voortgezet met o.a. een diner.  De ouders verzorgen dit diner en helpen mee met het in een sfeervolle stijl brengen van de lokalen.

Bijzonder feest

In het kader van levensbeschouwelijke en culturele vorming organiseert de werkgroep Feest in de verschillende groepen  bijzondere activiteiten vanuit een niet christelijke achtergrond.

Verjaardagsfeest van de leerkrachten

Woensdag  3 april  vieren we het gezamenlijke verjaardagsfeest van alle leerkrachten. In de ochtend verzorgt het team voor de kinderen een voorstelling of iets dergelijks. De overige invulling van het feest wordt door de leerkrachten in de eigen groep georganiseerd.

Afscheidsfeest groep 8

Voor de leerlingen die onze school na acht jaar verlaten wordt altijd een afscheidsfeest georganiseerd door de leerkrachten en de ouders van die groep. De kinderen treden op met een theaterstuk in de vorm van een musical, die onder leiding van een professionele regisseur en de muziekleraar door de kinderen zelf wordt geschreven.  Daarnaast is er tijd voor eigentijdse feesten. Het afscheidsfeest vindt donderdagavond  4 juli op  Van Oldenbarneveldtstraat plaats en op vrijdagavond 5 juli op de Nassaukade.

Eindfeest

Dit schooljaar organiseren we voor alle kinderen en ouders een feest op vrijdag 28 juni. De kinderen zijn dan vanaf 12.00 uur vrij. Meestal heeft dit feest een bepaald thema zoals Middeleeuwen, Bal Masqué, Jungle of sprookjes. Kinderen en ouders kunnen gezamenlijk deelnemen aan activiteiten. Daarnaast zijn er voor de kinderen spelletjes en andere activiteiten. De ouders kunnen elkaar ontmoeten onder het genot van een drankje, een hapje en muziek.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Onderwijs