Schoolfeesten

Kerstfeest

In de week voor de kerstvakantie vieren we op woensdag in de vooravond met de kinderen het kerstfeest.   Het feest wordt gezamenlijk begonnen en voortgezet met o.a. een diner in de klas  De ouders verzorgen dit diner en helpen mee met het in een sfeervolle stijl brengen van de lokalen.

Sinterklaasfeest

Het Sinterklaasfeest wordt op 5 december gevierd, behalve natuurlijk als deze datum in het weekend valt. Met de hele schoolbevolking en de ouders heten we Sint Nicolaas welkom. Vervolgens vindt een feestelijke bijeenkomst voor de jongste kinderen plaats in de theaterzaal. De leerlingen van groep vijf tot en met 8 vieren het met surprises en gedichten in de klas. Het schoolteam, Sinterklaas en de Pieten hebben na het feest een afsluitende lunch. ‘s Middags zijn de leerlingen vrij.

Verjaardagsfeest van de leerkrachten

Elk voorjaar vieren we het gezamenlijke verjaardagsfeest van alle leerkrachten. In de ochtend verzorgt het team voor de kinderen een voorstelling of iets dergelijks. De overige invulling van het feest wordt door de leerkrachten in de eigen groep georganiseerd.

Afscheidsfeest groep 8

Voor de leerlingen die onze school na acht jaar verlaten wordt altijd een afscheidsfeest georganiseerd door de leerkrachten en de ouders van die groep. De kinderen treden op met een theaterstuk in de vorm van een musical, die onder leiding van een professionele regisseur en de muziekleraar door de kinderen zelf wordt geschreven.  Daarnaast is er tijd voor eigentijdse feesten.

Eindfeest

Aan het eind van het schooljaar organiseren we voor alle kinderen en ouders een zomerfeest. De kinderen zijn dan vanaf 12.00 uur vrij. Meestal heeft dit feest een bepaald thema zoals Middeleeuwen, Bal Masqué, Jungle of sprookjes. Kinderen en ouders kunnen gezamenlijk deelnemen aan activiteiten. Daarnaast zijn er voor de kinderen spelletjes en andere activiteiten. De ouders kunnen elkaar ontmoeten onder het genot van een drankje, een hapje en muziek.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ons onderwijs