Bijzonder feest

In het kader van levensbeschouwelijke en culturele vorming organiseert de werkgroep Feest in de verschillende groepen  bijzondere activiteiten vanuit een niet christelijke achtergrond.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Schoolfeesten