Sinterklaasfeest

Het Sinterklaasfeest wordt op 5 december gevierd, behalve natuurlijk als deze datum in het weekend valt. Met de hele schoolbevolking en de ouders heten we Sint Nicolaas welkom. Vervolgens vindt een feestelijke bijeenkomst voor de jongste kinderen plaats in de theaterzaal. De leerlingen van groep vijf tot en met 8 vieren het met surprises en gedichten in de klas. Het schoolteam, Sinterklaas en de Pieten hebben na het feest een afsluitende lunch. ‘s Middags zijn de leerlingen vrij.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Schoolfeesten