Taal

De voornaamste middelen om het mondeling taalgebruik te ontwikkelen zijn het kringgesprek, het themagesprek, het bespreken van een studie of een boek, het houden van een spreekbeurt, het spelen van toneel en andere vormen van theater. Ook bij het schriftelijk taalgebruik gaan we uit van zinvolle toepassingen. De leerlingen schrijven vrije en opdrachtgebonden teksten die naderhand worden besproken en in een tekstenboek overgeschreven. Sommige worden afgedrukt in school- of groepskrant. De methode Staal gebruiken we als basis voor ons verdere taalonderwijs. De software bij deze methode wordt toegepast.

Het voorbereidend leesonderwijs start in groep 1/2. In groep 3 wordt systematisch geoefend in technisch lezen. Ook hier staat de gebruikswaarde centraal. Voor het aanvankelijk leesonderwijs in groep 3 werken we met de methode Lijn 3. Aan de hand van aansprekende thema’s leren de kinderen lezen. Voor technisch lezen hebben we in de groepen 4 tot en met 8 de methode Estafette en voor begrijpend lezen de methode Nieuwsbegrip.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ons onderwijs