Werkwijze in de groepen

In de gecombineerde groepen 1 en 2 wordt het onderwijs thematisch aangeboden. De thema’s hiervan variëren. Naast steeds terugkerende thema’s (seizoenen, sinterklaas, kerst, verkeer) wordt er óók gekeken welk thema’s in dat schooljaar voor de groepen relevant zijn. Een thema kan voortkomen door zowel de actuele behoefte, interesse van de kinderen op dat moment, zoals een uitje of een sportevenement. Een thema duurt enkele weken en vaak hebben alle kleutergroepen hetzelfde thema. Schoolbreed vinden er drie keer per jaar kantelweken plaats. Dit houdt in dat de hele school aan een thema werkt waar kinderen ook zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces.

Binnen ieder thema komen alle ontwikkelingsgebieden (sociaal- emotioneel, fysiek-motorisch, spraak- taal, gecijferdheid en expressie) aan bod. Op allerlei manieren wordt de ontwikkeling van kinderen uitgelokt. Dit kan zijn via liedjes, sport, spelletjes, ontwikkelingsmaterialen, creatieve opdrachten, drama, prentenboeken, etc. Voor het bewegingsonderwijs maken wij gebruik van een eigen speelzaal in de school.

Na een wenperiode krijgen de kinderen activiteiten op niveau aangeboden waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd en ontwikkeling van het kind.

Tijdens de kleuterperiode verzamelen de leerkrachten werk van elk kind. Dit wordt in een plakboek geplakt en aan het eind van groep 2 mee naar huis gegeven. In principe gaan kinderen die vóór 1 oktober 6 jaar worden, door naar groep 3. Met de ouders wordt geruime tijd van tevoren de overstap naar groep 3 besproken.

Vanaf groep 3 werken we op school met het leerstofjaarklassensysteem. Het onderwijs wordt gestructureerd via schoolvakken waarbij we eigentijdse methodes gebruiken. Naast klassikaal onderwijs vindt onderwijs in groepjes plaats of werken kinderen individueel. Bij dit alles is plaats ingeruimd voor differentiatie en zelfstandig werken. Via het maken van werkstukken (studies) op het gebied van wereldoriëntatie kunnen de leerlingen zich vanuit de eigen mogelijkheden verder ontwikkelen.

Leerlingen, waarvan is vastgesteld dat zij voor bepaalde vakken de reguliere leerstof verkort aangeboden dienen te krijgen, bieden wij verrijkingsleerstof aan via het model signaleren,  compacten en verrijken. Deze leerlingen maken minder van de reguliere verwerkingsopdrachten en de tijd die hierdoor vrijkomt, is beschikbaar voor uitdagende verrijkingsleerstof binnen hetzelfde vakgebied. Daarnaast bestaat er een groep voor leerlingen met extra leerbehoeften. Deze leerlingen worden vanaf groep 5 geselecteerd via het handelingsprotocol hoogbegaafden. De resultaten worden op het rapport vermeld.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Onderwijs