Werkwijze in de groepen

In de gecombineerde groepen 1 en 2 wordt het onderwijs ontwikkelingsgericht aangeboden o.a. via de methode Schatkist. De thema’s hiervan variëren en liggen in de sfeer van vakantie, restaurant, ziekenhuis, postkantoor, dierenwinkel en de grote feesten. De dag wordt afwisselend begonnen met zelfstandig werken, waarbij de leerlingen direct na binnenkomst met hun activiteit kunnen starten, of met een kringgesprek. De expressieactiviteiten worden bij dit alles steeds betrokken. Voor het bewegingsonderwijs, dat gecombineerd kan worden met de muziekles, wordt wekelijks een circuitmodel gebruikt waarbij verschillende vaardigheden zoals klauteren, vangen, werpen, balanceren e.d. aan de orde komen.
In de groepen hebben alle kinderen klassentaken waarmee we het samenwerken willen bevorderen. Na een wenperiode krijgen de kinderen activiteiten op niveau aangeboden waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Tijdens de kleuterperiode verzamelen de klassenleerkrachten werk van elk kind. Dit wordt in een plakboek opgenomen en aan het eind van groep twee mee naar huis gegeven.
Bij de overgang naar groep 3 wordt zorgvuldig gekeken of een kind daar aan toe is. Hierbij worden diverse aspecten bekeken. Met de ouders wordt geruime tijd van tevoren de overstap naar groep 3 besproken. Uiteindelijk bepaalt de school de definitieve overgang.

Vanaf groep 3 werken we op school met het leerstofjaarklassensysteem. Het onderwijs wordt gestructureerd via schoolvakken waarbij we eigentijdse methodes gebruiken. Naast klassikaal onderwijs vindt onderwijs in groepjes plaats of werken kinderen individueel. Bij dit alles is plaats ingeruimd voor differentiatie en zelfstandig werken. Via het maken van werkstukken (studies) op het gebied van wereldoriëntatie kunnen de leerlingen zich vanuit de eigen mogelijkheden verder ontwikkelen.

Leerlingen, waarvan is vastgesteld dat zij voor bepaalde vakken de reguliere leerstof verkort aangeboden dienen te krijgen, bieden wij verrijkingsleerstof aan via het model signaleren, compacten en verrijken. Deze leerlingen maken minder van de reguliere verwerkingsopdrachten en de tijd die hierdoor vrijkomt, is beschikbaar voor uitdagende verrijkingsleerstof binnen hetzelfde vakgebied. Daarnaast bestaat er een Plusgroep voor leerlingen met extra leerbehoeften. Deze leerlingen worden vanaf groep 5 geselecteerd via het handelingsprotocol hoogbegaafden. Zij werken aan zelfgekozen verrijkingsstof (cultuur, informatica, wetenschap etc.) of aan zelfbedachte projecten. De resultaten worden op het rapport vermeld.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Onderwijs