Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad. Deze raad wordt gevormd door leerlingen uit groep 5 tot en met 8. Van iedere groep wordt een meisje en een jongen afgevaardigd naar deze vergadering. De leerlingenraad wordt op beide locaties begeleid door een leerkracht. De leerlingenraad komt zes keer per jaar bijeen. In de maand september vinden de verkiezingen voor de leerlingenraad plaats.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Organisatie