Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende en soms ook een beslissende rol in beleidszaken. Voor de oudergeleding zijn de leden Jasper de Jonge, Rogier Jaarsma, Jeroen Spee en Maribelle Mampaeij. De vertegenwoordigers van het team zijn Tanja Kuijper, Frank Rinckes en Miriam Klaassen.
De voornaamste onderwerpen die aan de orde komen in de MR-vergaderingen van 2022-2023 zijn: de NPO-gelden, het jaarplan, de begroting, de resultaten en het jaarverslag. Daarnaast kunnen er actuele zaken aan de orde komen, als daar reden toe is.

De notulen van MR 1 kunt u hier vinden: 220909 MR notulen

De notulen van MR 2 kunt u hier vinden: 221118 MR notulen

De notulen van MR 3 kunt u hier vinden: 230217 MR notulen

De notulen van MR 4 kunt u hier vinden: 230526 MR notulen
De notulen van MR 5 kunt u hier vinden: 150923 MR notulen
De notulen van MR 6 kunt u hier vinden: 231018 MR Notulen
⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Organisatie