Medezeggenschapsraad

In de medezeggeschapsraad kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende en soms ook een beslissende rol in beleidszaken. Voor de oudergeleding zijn er op dit moment (juli 2021) twee vacatures, de vertegenwoordigers van het team zijn Tanja Kuijper en Miriam Klaassen.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Organisatie