Medezeggenschapsraad

Basisscholen zijn verplicht een medezeggenschapsraad in te stellen, waarin personeel en ouders zijn vertegenwoordigd. Op onze school heeft de raad zijn bevoegdheden voorzover mogelijk overgedragen aan de personeelsraad en de ouderraad. De twee belangrijkste taken van de medezeggenschapsraad zijn: optreden als gesprekspartner naar het bestuur en bemiddelen indien er een conflict ontstaat tussen de personeelsraad en de ouderraad.

De vertegenwoordigers van de ouders zijn: Eowijn Stoffels Sabine Brugman. De vertegenwoordigers van het team zijn: Tanja Kuijper en Miriam Klaassen.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Organisatie