Missie en visie van het bestuur

Waar staan wij voor?

AMOS-scholen hebben hun wortels in de christelijke traditie. We vullen deze identiteit tegenwoordig in naar de brede en oorspronkelijke betekenis van ‘de oecumene’: de bewoonde wereld. Dit betekent dat wij open staan voor alle geloven. We delen met elkaar onze kennis, vertellen de verschillende verhalen en vieren samen de feesten uit de grote wereldgodsdiensten. Elkaar ontmoeten, daar draait het bij ons om.

AMOS-scholen bieden meer dan kennis alleen. Als school spelen we een belangrijke rol bij de opvoeding en vorming van jonge mensen. Voor ons staan ontmoeting, verbinding en verantwoordelijkheid daarbij centraal. Wij willen leerlingen laten uitgroeien tot gelukkige mensen, die zichzelf kunnen zijn binnen een groep. Die zelfbewust zijn en kunnen reflecteren op en nadenken over wie ze zijn en wat ze doen. Tot mensen die de diversiteit van onze samenleving omarmen. We vatten dit samen in onze missie, waarbij we ons laten leiden door vijf kernwaarden:

  • Betrouwbaar: we doen wat we beloven.
  • Betrokken: we hebben zorg voor elkaar, we zien en horen elkaar.
  • Belangstellend: we zijn nieuwsgierig naar nieuwe ideeën, naar andere visies en (levens)overtuigingen en gebruiken verschillen om van te leren.
  • Verantwoordelijk: we zijn aanspreekbaar op ons gedrag en ons handelen.
  • Ondernemend: we zijn alert op kansen die zich voordoen en durven die te benutten.
⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Organisatie