Personeelsraad

Een aantal keer per jaar vergadert het schoolteam over onderwijskundige en organisatorische onderwerpen. Tevens vinden er bouwvergaderingen plaats waarbij de leerkrachten van de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw met elkaar spreken over het onderwijs.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Organisatie