Vervanging leerkracht

Als een leerkracht door ziekte of een andere oorzaak niet aanwezig kan zijn wordt zij of hij in eerste instantie vervangen door een collega die op die dag geen groepsgebonden taak heeft zoals de leerlingbegeleider, IB-er of een vakleerkracht. Als een afwezigheid langer dan een week duurt proberen we een vervanger aan te trekken. De praktijk leert echter dat er nauwelijks vervangers te vinden zijn. We doen er alles aan om te voorkomen dat kinderen over de andere groepen verdeeld worden of naar huis worden gestuurd. De afgelopen jaren is dat heel goed gelukt en zijn in een enkel gevalĀ  kinderen verdeeld over de groepen en nooit naar huis gestuurd . Gezien de grote tekorten aan leraren is succes in het verleden echter geen garantie voor de toekomst.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Organisatie