Voorschool

Een goede start in het leven is van groot belang. De laatste jaren zijn daarom in sommige plaatsen ‘voorscholen’ opgericht, bestemd voor kinderen vanaf 2 jaar. De voorschool is een combinatie van peuterspeelzaal en basisschool met op elkaar afgestemde programma’s. De voorschool is ideaal voor kinderen die niet goed Nederlands spreken of die extra gestimuleerd moeten worden. Als kinderen geen goed Nederlands spreken lopen zij het risico op de basisschool de stof niet goed te kunnen bijbenen. Een voorschool helpt de achterstand terug te dringen en kinderen voor te bereiden op de basisschool. Op de voorschool wordt spelenderwijs ongeveer dezelfde leermethode gebruikt als in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Zo wordt de overgang voor een kind makkelijker gemaakt. De leerlingen gaan meerdere dagdelen per week naar de voorschool, waar hun ontwikkeling nauwkeurig wordt bijgehouden. Er is regelmatig overleg met de ouders, van wie wordt verwacht dat zij actief meehelpen bij de ontwikkeling van hun kind door thuis ook te tekenen, te zingen en (in de eigen taal) te praten over onderwerpen die op de voorschool worden behandeld.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Organisatie