Algemeen

Op onze school zijn ouders volop betrokken bij het onderwijs. Wij hechten daar bijzonder veel waarde aan. Ouderparticipatie geeft de school een open sfeer met veel contacten tussen ouders en leerkrachten. Ouders kunnen invloed uitoefenen op het schoolgebeuren, wat stimulerend werkt op het eigen kind. De school is mede door de ouderparticipatie in staat bijzondere activiteiten te organiseren. Meewerken op school is een leuke bezigheid en geeft veel informatie over de leefwereld van je kind in school.

De activiteiten waaraan de ouders van onze school kunnen deelnemen zijn in zes groepen te verdelen:

  • bestuurlijke taken: ouderraad, medezeggenschapsraad, sollicitatiecommissies
  • onderwijsvoorbereidende taken: vormgeven aan schoolprojecten en adviseren bij aanschaf en invoering van nieuwe methodes en leermiddelen
  • onderwijsondersteunende taken: helpen bij keuze-uren, publiciteit, groepslezen en studielessen
  • begeleidende taken: schoolzwemmen, schooltuinen, excursies en schoolreizen, museum- en theaterbezoek, overblijven en sportactiviteiten
  • organisatie van schoolevenementen: feesten en het afscheid van groep acht
  • beherende taken: bevordering van veiligheid en gezondheid inĀ en om de school, verzorging van het gebouw en het schoolplein
⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ouderparticipatie