Extra ouderbijdrage

Onze school kent een fonds voor extra ouderbijdragen dat gebruikt wordt om specifieke zaken voor de school te realiseren die anders niet mogelijk zouden zijn. Dit fonds wordt gevormd door schenkingen van ouders die meer dan de bovengenoemde €75,- willen betalen en door tussentijdse giften. Deze vorm van aanvullende bijdrage is gekozen om ouders die dat willen de mogelijkheid te bieden bij te dragen aan de aanschaf van extra’s voor het onderwijs.

Uit dit fonds konden we o.a. geluidsapparatuur, laptopjes, digitale schoolborden, een tafeltennistafel, theatervoorzieningen en buitenspelmaterialen financieren. Ouders die willen meehelpen aan de opbouw van dit fonds hebben twee mogelijkheden: u maakt meteen meer over dan € 75,- per kind of u maakt in de loop van het jaar een bedrag over op de rekening van het fonds. De bijdragen worden gescheiden geadministreerd.

In de loop van het schooljaar wordt iedereen op de hoogte gesteld van de grootte en de groei van het fonds.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ouderparticipatie