Klassenouder

De ouders van iedere groep kiezen elk jaar klassenouders . De klassenouder bespreekt met de leerkracht(-en) de activiteiten waarbij hulp van ouders noodzakelijk is en overlegt als er een ouderavond georganiseerd moet worden. De agenda van deze avond bevat punten die zowel door de leerkrachten als door de ouders ingebracht kunnen worden. In principe notuleert de klassenouder de ouderavond, maar deze taak kan ook door anderen overgenomen worden. De klassenouder is verantwoordelijk voor de organisatie van het overblijven. Hij of zij treedt op als contactpersoon van de ouders en als coördinator bij speciale gelegenheden. Hij of zij vertegenwoordigt eveneens de ouders van de groep in de ouderraad.

In de praktijk zijn het vaak drie ouders met gesplitste rollen. Een ouder in de Ouderraad en een ouder die de overblijf regelt en een ouder voor de overige taken.

 

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ouderparticipatie