Oudergesprekken

Komend schooljaar er vier oudergesprekken in de namiddag tussen vier uur en zeven uur. Deze gesprekken duren 15 minuten. Tijdens de oudergesprekken kan men rustig met de leerkracht over het kind spreken, ook als daar niet direct aanleiding toe is. Jaarlijks wordt u één keer uitgenodigd voor een oudergesprek. Overigens is het daarnaast altijd mogelijk om op uw verzoek een gesprek over uw kind te hebben met de klassenleerkracht.

De data van de oudergespreksavonden staan vermeld op de jaarkalender.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ouderparticipatie