Oudergespreksavond

Komend schooljaar worden vijf avonden gereserveerd voor oudergesprekken. Deze gesprekken duren 15 minuten. Op de oudergespreksavonden kan men rustig met de leerkracht over het kind spreken, ook als daar niet direct aanleiding toe is. Jaarlijks wordt u uitgenodigd voor één van deze avonden. Overigens is het daarnaast altijd mogelijk om op uw verzoek een gesprek over uw kind te hebben met de klassenleerkracht.

De oudergespreksavonden zijn gepland op:
16 oktober 2018          (alle groepen)
8 november 2018        (niet voor gr. 1-2)
20 november 2018     (alle groepen)
7 maart 2019                 (alleen voor gr. 1-2)
9 april 2019                    (alle groepen)

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ouderparticipatie