Rapportbespreking

De kinderen ontvangen tweemaal per jaar een rapport, een winterrapport en een zomerrapport. Kinderen uit groep 1 krijgen hun eerste rapport de zomer voordat zij naar groep 2 gaan. Nadat de rapporten zijn uitgedeeld kunnen ze in een gesprek van tien minuten nader worden toegelicht en besproken. Voor dezeĀ  rapportbesprekingen kunt u een afspraak maken met de betreffende leerkracht(en).

De data staan vermeld op de jaarkalender.

 

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ouderparticipatie