Rapportbespreking

De kinderen ontvangen tweemaal per jaar een rapport. Dit jaar zal dat zijn op 4  februari 2019 en op 24 juni 2019.
Kinderen uit groep 1 krijgen hun eerste rapport de zomer voordat zijn naar groep 2 gaan.
Nadat de rapporten zijn uitgedeeld kunnen ze in een gesprek van tien minuten nader worden toegelicht. Deze rapportbesprekingen worden gehouden op 14 februari 2019 en op 2 juli 2019. U kunt daarvoor een afspraak maken met de betreffende leerkracht.

 

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ouderparticipatie