Werkgroepen

De werkgroepen vormen een belangrijk onderdeel in de organisatie van ons onderwijs. Binnen een werkgroep kunnen ideeën en activiteiten ontwikkeld worden. Een werkgroep wordt gevormd door een aantal ouders en één of twee leerkrachten. Samen voeren zij alle bezigheden uit die als taak omschreven zijn.
Op dit moment bestaan de volgende werkgroepen:

• feest • schoolkrant • sport • verkeer • thema-avond • eco-team• eindfeest

Op de algemene ouderavond aan het begin van de nieuwe schooljaar presenteren de werkgroepen zich. Er wordt informatie gegeven en de ouders worden uitgenodigd deel te nemen aan een werkgroep. Werkgroepen kunnen uiteraard alleen goed functioneren als er voldoende mensen bereid zijn zich hiervoor in te zetten.
Naast werkgroepen worden regelmatig taakwerkgroepjes opgericht. Zij houden zich bezig met deeltaken, zijn tijdelijk van aard en werken zonder budget i.t.t. de werkgroepen.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ouderparticipatie