Nieuwsbrief

Regelmatig wordt via een nieuwsbrief informatie gegeven over actuele zaken op school. Te denken valt aan ouderavonden, festiviteiten, excursies, projecten etc. Ook staan hier oproepen in voor ouders om zich op te geven voor een activiteit. De nieuwsbrief komt ongeveer eens per drie weken uit en wordt via Social Schools verzonden met ingang van 2020-2021.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Praktische zaken