Schooltijden en vakanties

Elke basisschool moet haar onderwijs zo inrichten dat de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs krijgen. Dit is wettelijk bepaald. In de eerste vier schooljaren zijn dit ten minste 3520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren. Bij AMOS hebben we de afspraak gemaakt dat alle scholen voor elk leerjaar 940 uren inplannen.

Onderwijstijden:
Voor al onze leerlingen hanteren we dezelfde schooltijden. Deze zijn als volgt:
‘s morgens van 8.30 uur tot 12.00 uur
‘s middags van 13.00 uur tot 15.00 uur

Woensdag hebben de kinderen vanaf 12.00 vrij.

ochtendpauze groep 3 t/m 5 van 10.10 tot 10.25 uur
ochtendpauze groep 6 t/m 8 van 10.35 tot 10.50 uur
middagpauze groep 3 t/m 4 van 14.15 tot 14.30 uur

Een kwartier voordat de school begint gaat de deur open om 08:15. Vijf minuten voordat de lessen beginnen moet iedereen in de klas aanwezig zijn.

Vakanties en studiedagen 2023-2024

Vakanties
Zomervakantie 21 juli 2023 (kinderen om 12u vrij) t/m 1 september 2023
Herfstvakantie 21 oktober 2023 t/m 29 oktober 2023
Vrije middag Sinterklaas (kinderen om 12u vrij) 5 december 2023
Kerstvakantie 22 december 2024 vanaf 12 uur t/m 07 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari 2023 t/m 25 februari 2024
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie 22 juli 2024 t/m 01 september 2024
Studiedagen
Studiedag 1 29 september 2023
Studiedag 2 13 november 2023
Studiedag 3 5 februari 2024
Studiedag 4 16 februari 2024
Studieweek 17 t/m 21 juni 2024

Let op! Daarnaast zijn er 4 studiedagen voor de kleuters gepland. De kleuters zijn dan dus vrij op die dag. De onderbouwleerkrachten werken dan het verbeteren van het kleuteronderwijs. Het gaat om de volgende dagen:
Extra studiedagen voor de kleuters:
-vrijdag 20 oktober
-maandag 4 december
-dinsdag 2 april
-vrijdag 26 april

 

 

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Praktische zaken