Schooltijden

Onderwijstijd

Elke basisschool moet haar onderwijs zo inrichten dat de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs krijgen. Dit is wettelijk bepaald. In de eerste vier schooljaren zijn dit ten minste 3520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren. Bij AMOS hebben we de afspraak gemaakt dat alle scholen voor elk leerjaar 940 uren inplannen.

De onderwijstijden, schoolvakanties en overige vrije dagen/studiedagen van onze school zijn:

Onderwijstijden:

Voor al onze leerlingen hanteren we dezelfde schooltijden. Deze zijn als volgt:
‘s morgens van 8.30 uur tot 12.00 uur
‘s middags van 13.00 uur tot 15.00 uur

Woensdag hebben de kinderen vanaf 12.00 vrij.

ochtendpauze groep 3 t/m 5 van 10.10 tot 10.25
ochtendpauze groep 6 t/m 8 van 10.35 tot 10.50
middagpauze groep 3 en 4 van 14.15 tot 14.30

Een kwartier voordat de school begint gaat de deur open. Vijf minuten voordat de lessen beginnen moet iedereen in de klas aanwezig zijn.

Schoolvakanties /studiedagen 2018-2019

Herfstvakantie: 22 oktober tot en met 26 oktober 2018

Studiedagen: 29 tot en met 31 oktober 2018

Middag na Sinterklaasfeest   5 december

Kerstvakantie: 21 december tot en met 4 januari 2019.

Studiedag: 7 januari 2019

Voorjaarsvakantie: 18 februari tot en met 22 februari 2019

Studiedagen: 25 februari tot en met 1 maart 2019

Goede vrijdag : 19 april 2019

Pasen/ Meivakantie: 22 april tot en met 3 mei 2019

Hemelvaart 30 mei tot en met 31 mei 2019

Pinksteren: 10 juni 2019

Studiedagen: 11 juni tot en met 14 juni 2019

Zomervakantie: 12 juli 2019 tot en met 30 augustus 2019

 

 

 

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Praktische zaken