Schooltijden en vakanties

Elke basisschool moet haar onderwijs zo inrichten dat de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs krijgen. Dit is wettelijk bepaald. In de eerste vier schooljaren zijn dit ten minste 3520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren. Bij AMOS hebben we de afspraak gemaakt dat alle scholen voor elk leerjaar 940 uren inplannen.

Onderwijstijden:
Voor al onze leerlingen hanteren we dezelfde schooltijden. Deze zijn als volgt:
‘s morgens van 8.30 uur tot 12.00 uur
‘s middags van 13.00 uur tot 15.00 uur

Woensdag hebben de kinderen vanaf 12.00 vrij.

ochtendpauze groep 3 t/m 5 van 10.10 tot 10.25 uur
ochtendpauze groep 6 t/m 8 van 10.35 tot 10.50 uur
middagpauze groep 3 t/m 4 4 van 14.15 tot 14.30 uur

Een kwartier voordat de school begint gaat de deur open om 08:15. Vijf minuten voordat de lessen beginnen moet iedereen in de klas aanwezig zijn.

Vakanties /studiedagen 2019-2020

Studiedagen: 17 tot en met 18 oktober 2019
Herfstvakantie: 21  tot en met 25 oktober 2019

5 december Sinterklaas om 12:00 uur vrij!

Kerstvakantie: 19 december om 12:00 vrij tot en met 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie: 17 februari tot en met 21 februari 2020
Studiedagen: 24 februari tot en met 26 februari 2020

Goede vrijdag en Pasen : 10 t/m 13 april 2020

Meivakantie: 27 april tot en met 8 mei 2020

Studiedag: 20 mei 2020
Hemelvaart: 21 mei tot en met 22 mei 2020

Pinksteren: 1 juni 2020
Studiedagen: 2 en 3 juni 2020

Middag voor eindfeest: 19 juni 2020

Zomervakantie: 3 juli  tot en met 14 augustus 2020

 

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Praktische zaken