Schooltijden en vakanties

Elke basisschool moet haar onderwijs zo inrichten dat de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs krijgen. Dit is wettelijk bepaald. In de eerste vier schooljaren zijn dit ten minste 3520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren. Bij AMOS hebben we de afspraak gemaakt dat alle scholen voor elk leerjaar 940 uren inplannen.

Onderwijstijden:
Voor al onze leerlingen hanteren we dezelfde schooltijden. Deze zijn als volgt:
‘s morgens van 8.30 uur tot 12.00 uur
‘s middags van 13.00 uur tot 15.00 uur

Woensdag hebben de kinderen vanaf 12.00 vrij.

ochtendpauze groep 3 t/m 5 van 10.10 tot 10.25 uur
ochtendpauze groep 6 t/m 8 van 10.35 tot 10.50 uur
middagpauze groep 3 t/m 4 van 14.15 tot 14.30 uur

Een kwartier voordat de school begint gaat de deur open om 08:15. Vijf minuten voordat de lessen beginnen moet iedereen in de klas aanwezig zijn.

Vakanties en studiedagen 2022-2023

Vakanties
Zomervakantie 16 juli tot en met 28 augustus 2022
Herfstvakantie 17 oktober 2022 tot en met 21 oktober 2022
Vrije middag Sinterklaas  (kinderen om 12u vrij) 5 december 2022
Kerstvakantie (23 december kinderen om 12u vrij) 23 december 2022 (kinderen om 12 uur vrij) tot en met 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 tot en met 3 maart 2023
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 7 april 2023 tot en met 10 april 2023
Meivakantie 24 april 2023 tot en met 5 mei 2023
Hemelvaart 18 mei 2023 en 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie (21 juli kinderen om 12u vrij) 21 juli 2023 (kinderen om 12u vrij) tot en met 1 september 2023
Studiedagen
Studiemiddag (kinderen om 12u vrij) 29 september 2022
Studiedag 1 30 september 2022
Studiedag 2 24 oktober 2022
Studiedag 3 15 november 2022
Studiemiddag (kinderen om 12u vrij) 6 februari 2023
Studiedag 4 24 februari 2023
Studiedag 5 29 maart 2023
Studiedag 6 11 mei 2023
Studiemiddag (kinderen om 12u vrij) 22 juni 2023
Studiedag 7 23 juni 2023
⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Praktische zaken