Voor- en naschoolse opvang

Met ingang van 1 augustus 2007 zijn schoolbesturen wettelijk verplicht om aan te geven hoe zij voor haar scholen de voor- en naschoolse opvang hebben geregeld. Het bestuur van onze school heeft besloten dat de opvang niet in de scholen kan plaatsvinden en dat met aanbieders van naschoolse opvang de zgn. raamovereenkomsten worden afgesloten. Onze school heeft zo’n overeenkomst afgesloten met Pomydo in de Amaliastraat, UK-Bilderdijkpark, De Bengel en Kidtopia. Deze overeenkomsten geven geen plekgarantie. Ouders sluiten overigens altijd zelf een contract af met de organisatie die de opvang van hun kind verzorgt. Ouders zijn vrij om ook bij andere voor- en naschoolse opvangaanbieders hun kind in te schrijven.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Praktische zaken