Voor- en naschoolse opvang

Met ingang van 1 augustus 2007 zijn schoolbesturen wettelijk verplicht om aan te geven hoe zij voor haar scholen de voor- en naschoolse opvang hebben geregeld. Het bestuur van onze school heeft besloten dat de opvang niet in de scholen kan plaatsvinden. In de buurt van de school zijn de volgende organisaties voor buitenschoolse opvang (BSO):

- BLOS Amaliastraat (voorheen Curious kids)
- Natuurfontein Westerpark West
- De kleine wereld Van Oldenbarneveldtstraat
- Unikidz Staatsliedenbuurt (kinderen Rijk Kramer worden niet lopend opgehaald)
- SamSam kinderopvang
-
 Partou Bilderdijkpark 

Het staat ouders uiteraard vrij om met een andere BSO een contract af te sluiten.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Praktische zaken