Stedelijk toelatingsbeleid

Stedelijk Toelatingsbeleid Basisonderwijs Amsterdam
Voor onze school geldt het Stedelijk Toelatingsbeleid Basisonderwijs Amsterdam. Dit beleid zorgt ervoor dat alle Amsterdamse kinderen, geboren na 1 juli 2011, evenveel recht hebben op een plaats op een school in Amsterdam. Meer informatie over het stedelijk toelatingsbeleid en de voorrangsregels vindt u op https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/basisonderwijs/aanmelden/ en op https://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/po/hoe-werkt-het.

Uitzonderingen?
AMOS heeft alleen in zeer bijzondere omstandigheden, waarbij een kind aantoonbaar niet naar een andere school kan, de mogelijkheid om af te wijken van het stedelijk toelatingsbeleid.