Wennen op school en de Corona-maatregelen

Wennen op school ten tijde van de Corona-maatregelen

Zolang de Corona-maatregelen van kracht zijn, mogen ouders de school en het schoolplein niet betreden. De kinderen worden gezamenlijk buiten opgehaald door de eigen groepsleerkracht. Op de Nassaukade zullen de kinderen zelfstandig door de poort naar het plein moeten lopen. Op de locatie Van Oldenbarneveldtstraat lopen de kinderen zelfstandig naar het kleuterplein. Ook kunnen leerkrachten minder dan normaal gesproken fysiek nabij zijn in de klas en op het schoolplein.


Het welbevinden van uw kind in de wenperiode staat voor ons voorop. De leerkracht neemt van tevoren met u contact op, om met u deze situatie te bespreken en met u af te stemmen wat het beste bij uw kind past. Als blijkt dat de omstandigheden erg veel vragen van uw kind, gaan we met u in gesprek (groepsleerkracht of de intern begeleider) om een alternatief wenplan met u door te nemen.