Ziekmelding

Als je kind door ziekte of andere oorzaak niet of niet op tijd op school kan komen, kun je dit ‘s morgens tussen 8.00 uur en 8.30 uur doorgeven. Dit kan alleen door een melding te doen in Social Schools. Zowel de leerkracht als administratie is dan gelijk geïnformeerd. We vragen je iedere dag dat je kind ziek is een melding te doen, dus ook op dag 2 en 3 en eventueel voor een langere periode. Zo blijven we goed op de hoogte.

Heb je geen account in Social Schools, neem dan contact op met de groepsleerkracht van je kind. Het mailadres van alle leerkrachten is als volgt samengesteld: Voornaam.Achternaam@amosonderwijs.nl .

Wanneer wij op school geen afwezigheidsbericht hebben ontvangen en je kind is niet in de klas, dan word je gebeld. Ben je niet bereikbaar dan wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld.