Zij-instroom

Wanneer u interesse heeft om uw kind bij ons op school aan te melden en uw zoon of dochter zit al op een andere school dan is er sprake van zij-instroom. Voor de instroom van kleuters tot 4 jaar doet de Dr. Rijk Kramerschool mee aan de centrale aanmeld- en lotingsprocedure, voor leerlingen die op latere leeftijd instromen geldt een andere procedure.

Mail met gegevens en motivatie
Voor zij-instroom stuurt u een mail met de naam van de leerling, groep, huidige school, eventueel de voorkeur voor locatie, reden van overstap, uw naam en andere aanvullende informatie naar de administratie. Dit kan via het mailadres: info.rijkkramer@amosonderwijs.nl
Als er plaats is in de groep, wordt een oriƫnterend gesprek met de directeur Henk Helder gepland op maandagochtend, waarin de eventuele overstap en de werkwijze van de school wordt besproken. Daarna volgt een rondleiding door onze school om sfeer te proeven.

Initiatief bij ouders
Als dit gesprek positief is geven ouders zelf aan (bij de administratie: 020 6820837 of info.rijkkramer@amosonderwijs.nl) dat zij de overstap willen doorzetten. Wij gaan er dan van uit dat u heeft laten weten aan de oude school dat u praat over een mogelijke overstap van uw kind naar een andere school. Alle informatie en het verzoek wordt op dit moment overgedragen aan de intern begeleider (IB-er) die contact legt met de huidige school voor informatie over uw zoon of dochter.

Overleg met huidige school
Wanneer de IB-er alle informatie heeft en er geen belemmeringen zijn voor de overgang (bijvoorbeeld in het kader van passend onderwijs), verwelkomen wij uw zoon of dochter graag bij ons op school. Om uw kind officieel in te schrijven krijgt u een inschrijfformulier van de intern begeleider of administratie.
Op dit moment kan uw kind komen wennen in haar of zijn nieuwe groep en kan de datum van overstap worden besproken (als dat niet na de zomervakantie is).

Geen plaats
Op het moment dat er geen plaats is in een groep kunt u op een later moment opnieuw contact opnemen met school. Het kan zijn dat er dan door verhuizingen of doublures wel plaats is. Wij nemen echter geen contact met u op, er is geen wachtlijst.
Op dit moment is bij de Dr. Rijk Kramerschool geen plaats in de groepen 3 op beide locaties, in groep 5 op de locatie Van Oldenbarneveldtstraat 42 en in groep 8 aan de locatie Nassaukade 124. Deze opsomming is een momentopname, sommige andere groepen zijn bijna vol en door verhuizingen kan er weer een plekje vrijkomen in een groep.