Onderwijsresultaten

Wij zijn ons ervan bewust dat het vermelden van de cognitieve resultaten van ons onderwijs en de uitstroomgegevens van onze leerlingen moeten worden gezien in relatie tot de volgende aspecten:

  • wat was het ontwikkelingsniveau van het kind toen het op de Dr. Rijk Kramerschool kwam;
  • welke ontwikkeling had het, gezien zijn (intellectuele) vermogens, kunnen maken;
  • welke ontwikkeling heeft het gemaakt;
  • hoe lang is het kind op de Dr. Rijk Kramerschool geweest.

De Cito eindtoets resultaten van onze school liggen gemiddeld rond de 540. Wij vinden de Cito Eindtoets schoolscore geen goede opbrengstindicator om scholen met elkaar te vergelijken, omdat dit getal vanuit vele elementen is opgebouwd waar tot nu toe geen eenduidigheid in onderwijsland over bestaat.

De leerlingen in groep 8 krijgen allen een advies voor het voortgezet onderwijs: PRO (praktijkonderwijs), LWOO (leerwegondersteunend onderwijs, extra ondersteuning om VMBO-diploma te halen), VMBO (voorbereidend middelbaar be- roepsonderwijs), HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs), VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). Het advies is gebaseerd op leerresultaten en werkhouding gedurende de basisschoolperiode. Jaarlijks stromen gemiddeld 60 leerlingen uit.

De rechtstreekse link naar de resultaten van de Dr. Rijk Kramerschool: https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/12199/BasisschoolDr-Rijk-Kramer?sleutel=online

 

Schooljaar Cito eindtoets Landelijk gemiddelde
2020-2021 541,3 535,0
2019-2020 geen toets gemaakt in verband met Corona
2018-2019 541,4 536,6

 

Uitstroom laatste 4 schooljaren:

2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
Pro
-
-
-
-
VMBO B/K
-
-
-
-
VMBO B/K met LWOO
1
1
1
-
VMBO K
-
-
2
1
VMBO G/T
3
-
7
1
VMBO G/T met LWOO
-
1
1
1
VMBO G/T/HAVO
4
8
3
4
HAVO
11
7
11
2
HAVO/VWO
9
9
14
23
VWO
26
34
1
27
Kopklas
2
-
2
-
Overig
1
- - -
Herzien
9
8
-
8
⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ondersteuning