Onderwijsresultaten

Wij zijn ons ervan bewust dat het vermelden van de cognitieve resultaten van ons onderwijs en de uitstroomgegevens van onze leerlingen moeten worden gezien in relatie tot de volgende aspecten:

  • wat was het ontwikkelingsniveau van het kind toen het op de Dr. Rijk Kramerschool kwam;
  • welke ontwikkeling had het, gezien zijn (intellectuele) vermogens, kunnen maken;
  • welke ontwikkeling heeft het gemaakt;
  • hoe lang is het kind op de Dr. Rijk Kramerschool geweest.

De Cito eindtoets resultaten van onze school liggen gemiddeld rond de 540. Wij vinden de Cito Eindtoets schoolscore geen goede opbrengstindicator om scholen met elkaar te vergelijken, omdat dit getal vanuit vele elementen is opgebouwd waar tot nu toe geen eenduidigheid in onderwijsland over bestaat.

De leerlingen in groep 8 krijgen allen een advies voor het voortgezet onderwijs: PRO (praktijkonderwijs), LWOO (leerwegondersteunend onderwijs, extra ondersteuning om VMBO-diploma te halen), VMBO (voorbereidend middelbaar be- roepsonderwijs), HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs), VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). Het advies is gebaseerd op leerresultaten en werkhouding gedurende de basisschoolperiode. Jaarlijks stromen gemiddeld 60 leerlingen uit.

De rechtstreekse link naar de resultaten van de Dr. Rijk Kramerschool: https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/12199/BasisschoolDr-Rijk-Kramer?sleutel=online
Schooljaar Cito eindtoets Landelijk gemiddelde
2018-2019 541,4 536,6
2017-2018 539,9 534,9
2016-2017 540,7 535,1

 

GYMNASIUM 15 leerlingen
VWO 19 leerlingen
HAVO/VWO 10 leerlingen
HAVO 6 leerlingen
VMBO-T/HAVO 8 leerlingen
VMBO-T/K+LWOO 1 leerling
VMBOB/K +LWOO 1 leerling

 

Hiervan zijn acht adviezen heroverwogen/aangepast. Wij zijn zeer tevreden over de uitslag.

Waar kijkt de onderwijsinspectie, naast de eindtoets, nog meer naar?

De onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit van scholen in Nederland. Naast de eindtoets, kijkt zij ook naar andere aspecten. Per 1 juli 2017 is de Wet op het onderwijstoezicht gewijzigd. In het kort betekent dit dat de inspectie vanaf die datum onderscheid maakt tussen de zogenaamde bij wet geregelde deugdelijkheidseisen en eigen aspecten van kwaliteit van bestuur en scholen. Wilt u meer weten over het (vernieuwde) inspectietoezicht? Kijk dan op de website van de Onderwijsinspectie. De rapportages van de onderwijsinspectie zijn openbaar en kunt u ook op deze website inzien.

 

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ondersteuning