Een individueel handelingsplan

Een individueel handelingsplan wordt opgesteld als een kind extra ondersteuning nodig heeft, bovenop de reguliere onderwijszorg van de jaargroep. Een plan kan worden opgesteld op het gebied van: rekenen, lezen, spelling en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een individueel handelingsplan beslaat een bepaalde periode en wordt altijd van te voren met de ouders besproken door de leerkracht en meestal ook de intern begeleider. Na afloop van de handelingsperiode wordt het plan geëvalueerd. Op deze manier worden ouders betrokken bij de inzet van de (meestal kortdurende) extra hulp die geboden wordt op school en soms ook buiten de school, bijvoorbeeld thuis.

⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ondersteuning