Interne begeleiding

Interne begeleiding
Onze school telt twee intern begeleiders, die samen de onderwijsprocessen en het pedagogische klimaat in de verschillende groepen volgen en meerdere malen per jaar bespreken met de leerkracht.
Ieder kind op school is aan een intern begeleider toegewezen. De ouders, de leerkracht(en) en de intern begeleider vormen samen het ondersteuningsteam rondom een kind. Als een kind extra (onderwijs)zorg nodig lijkt te hebben, omdat het onvoldoende profiteert van het reguliere onderwijsplan, komt de intern begeleider voor de ouder(s) in beeld. Samen met de leerkrachten, en in overleg met de ouders, wordt het onderwijs zo passend mogelijk gemaakt binnen de mogelijkheden van de school.

De dr. Rijk Kramerschool geeft ook aandacht aan de groep leerlingen die het inkorten van de basisstof en extra verdiepingsstof aankan. Er wordt extra uitdaging gerealiseerd op één of meer vakgebieden. Ook hierin speelt de intern begeleider een coachende en adviserende rol richting de betrokken leerkrachten.

Onderwijskundig beleid
Samen met de onderwijskundige schoolleider, het managementteam en de intern begeleiders wordt regelmatig het onderwijskundig beleid van de school besproken. Zij spelen hierin ook een actieve rol door bijvoorbeeld bijstellingen in het beleid aan te dragen. Daarnaast houden zij zicht op de leeropbrengsten van de school en bespreken deze met het gehele schoolteam om vervolgens een schoolplan op te stellen.
⇗ Naar hoofdstukoverzicht: Ondersteuning